• Home
  • Je bent veel ruimer dan je denkt

Je bent veel ruimer dan je denkt

 

De gedachte dat de huidige situatie anders moet zijn dan hij is, zorgt ervoor dat we de werkelijkheid opdelen in een ‘ik’ hier en een ‘wereld’ daar. Die ‘ik’ wil iets hebben of ergens vanaf, en die ‘wereld’ moet ervoor zorgen dat dat gebeurt.
De non-duale blik op de werkelijkheid – ‘non-duaal’ betekent: ‘niet-twee’ – laat ons zien dat die splitsing in ‘ik’ en ‘wereld’ alleen maar een gedachte is. We kunnen gaan zien dat we ‘open ruimte’ zijn die nooit verandert en waarin we alles waarnemen. Dat blijft ons hele leven bij ons, dat maakt ons tot wie we echt zijn. Toen we een klein kind waren, wisten we dat nog. We stonden open voor alles wat we beleefden, in verwondering. Maar in de loop van de tijd zijn we het vergeten door alles wat we hebben geleerd van anderen. De mensen die in onze jeugd belangrijk voor ons waren, hebben hun denkbeeldige zelf- en wereldbeeld aan ons doorgegeven. Zonder kwaad opzet, want zij waren op hun beurt ook weer beïnvloed door hún omgeving. Maar het gevolg was dat we gingen geloven dat wij klein zijn en de wereld iets groots (en vaak bedreigends) buiten ons. Dat geloof is de oorzaak van onze problemen.

Ik coach mensen voorbij het denkbeeldige ‘ik’ door hen opnieuw in contact te brengen met de essentie in henzelf. Langzamerhand kan dan de splitsing in ‘ik’ en ‘wereld’ wegvallen. Het besef dat wijzelf en de wereld niet twee onafhankelijke grootheden zijn, kan dan steeds helderder worden. We zien dan dat we én onszelf zijn, én de wereld die we waarnemen. Tegelijkertijd, zonder splitsing. Dat helpt ons te zien dat we het geluk niet uit de wereld hoeven te halen, omdat niets meer anders hoeft te zijn dan het is. We gaan zien dat we niet iemand zijn die gevoelens, gedachten en zintuiglijke ervaringen heeft, maar dat gevoelens, gedachten en zintuiglijke ervaringen er gewoon zijn en als het ware ‘door ons heen’ gaan. Ze zijn onderdeel van de altijd doorgaande stroom van verandering, die in deze onveranderlijke ‘open ruimte’ plaatsvindt. Wij zijn de open ruimte waarin de stroom én onze individuele manifestatie bestaan, als één geheel.

Als we de droom doorzien en wakker worden in de werkelijkheid, vinden we de innerlijke rijkdom waar we zo naar verlangen. Vanzelf. Zonder mentale inspanning. We blijven dan trouw aan onszelf én we zijn in verbinding met de mensen om ons heen. We komen tot bloei als degene die we ten diepste zijn en we gaan doen wat we het liefste willen. Daar help ik je graag bij.


→ Dat mijn manier van coachen verder gaat dan mindfulness, lees je hier: Coaching voorbij mindfulness.

→ Wil je weten of deze vorm van coaching iets voor jou is? Het antwoord vind je hier: Voor wie?