• Home
  • Over de praktijk

Over de praktijk

Ik stel me eerst graag even voor. Mijn naam is Han van Eijk (1963). Ik studeerde af als basisschoolleerkracht en als middelbare-schooldocent Engels. Na deze studies begon mijn jeugdpassie te knagen en schoolde ik me om tot grafisch vormgever. Dat werk deed ik dertig jaar lang full-time. Ik ontwerp momenteel nog regelmatig boeken over thema’s die me aanspreken, waaronder mindfulness en natuurlijk non-dualiteit.

Vanaf mijn dertigste bezocht ik regelmatig satsangs van o.a. de Advaita-leraar Alexander Smit en de workshops van de Britse filosoof en spiritueel leraar Douglas Harding. In 2013 startte ik de opleiding tot coach aan de Academie voor Councelling en Coaching. Parallel daaraan – vanaf 2014 – nam ik achtereenvolgens deel aan de Jaartraining Non-dualiteit, de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Boeddha Mind Training, alle drie bij Art of Life. Mijn verlangen om mijn spirituele inzichten te delen met anderen geef ik sinds de tweede helft van 2018 vorm als coach, counselor en trainer. Non-dualiteit is daarbinnen leidend voor mij, vanuit het besef dat problemen niet zozeer vragen om een oplossing, maar juist om helemaal te worden ervaren binnen het onbegrensde ‘gewaarzijn’ dat wij in feite zijn.

Het is mijn verlangen om mensen te helpen vrede te sluiten met zichzelf en ze te laten inzien dat ze helemaal kloppen, precies zoals ze zijn. Met als resultaat dat ze spontaan zichzelf kunnen zijn en zich in de wereld kunnen bewegen als een onbevangen kind in de speeltuin. Wanneer wij onszelf toestaan om helemaal te zijn wie we zijn, zonder oordeel, kunnen we volop genieten van de rijkdom die het leven te bieden heeft.

Mijn werkwijze

In een intake-gesprek kijken we naar waar jij nu staat, waar je tegenaan loopt en waar je naartoe wilt. Onze aandacht daarvoor zal al direct plaatsvinden vanuit een ruimer perspectief dan het ego biedt. Dus dit kennismakingsgesprek kan jou al veel opleveren.
Op het intake-gesprek baseren we in eerste instantie drie vervolgsessies. Aan het eind daarvan evalueren we de gesprekken, en kijken we wat er verder nodig is voor jou.
Mijn uitnodiging zal zijn elk gevoel dat zich aandient te onderzoeken. Want elk gevoel heeft ons iets te vertellen. Iets waar we gewoonlijk tegen vechten of waar we bang voor zijn en dat we uit de weg gaan, maar dat via een achterdeurtje toch steeds weer binnenkomt. Als we onszelf toestaan om het onprettige gevoel helemaal toe te laten, gaan we ontdekken wat vrijheid is. We halen je verleden er alleen bij voor zover dat helpt om je ervan te bevrijden. Want het nu is altijd de oplossing voor ieder probleem.

Ik werk vanuit het non-duale gezichtspunt dat alleen waar laten zijn wat waar is, het enige is dat echt helpt. Het begrensde beeld dat we van onszelf hebben, zullen we tijdens de sessies langzamerhand verruilen voor de werkelijkheid van de onbegrensde en tijdloze Zelf-ervaring. In mijn manier van coachen is er ruimte voor alles wat dat ervaren in de weg staat en voor wat jou helpt om dat ervaren toe te laten. Ik maak daarbij gebruik van meditaties, mindfulness en diverse vormen van zelfonderzoek.

Een belangrijke methode die ik toepas, is de geleide visualisatie. Die helpt jou zicht te krijgen op de altijd aanwezige, onveranderlijke ruimte waarin gedachten, gevoelens en zintuiglijke waarnemingen plaatsvinden. Je gaat leren hoe je kunt verblijven in deze ruimte waarin alles wordt ervaren.
Al na een paar sessies ga je merken dat je je helderder en meer ontspannen begint te voelen, en dat je zicht gaat krijgen op je kwaliteiten en op de mogelijkheden die dat biedt.