• Home
  • Leergang Non-dualiteit

Leergang Non-dualiteit

De Jaartraining Non-dualiteit van Art of Life, die ik samen met Ger Wildering – een ervaren trainer – geef, loopt in juni af. Er komt een vervolg op dat start in oktober. De benaming daarvan wordt Leergang Non-dualiteit. Het is een driejarige opleiding, die zo is opgebouwd dat deelnemers zich naar wens per jaar opnieuw kunnen aanmelden. Van die opleiding ben ik co-trainer tijdens het eerste jaar.

De Leergang Non-dualiteit is ontwikkeld voor hen die de wijsheid en waarheid van non-duaal Gewaarzijn tot de basis van hun leven willen maken. Het is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij deelnemers zelf onderwerp van onderzoek zijn. De opleiding staat open voor zowel mensen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor mensen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen transformeren in doorleefde ervaring.

Het besef dat niet ego maar non-duaal Gewaarzijn onze wezenlijke aard is, wordt door steeds meer mensen herkend. In feite hebben we het dan over de directe ervaring van dit moment, van Nu. Daarbij ontspant onze denkgeest en maken we contact met de stroom van het leven. Zo komen we thuis bij onszelf. Het is de bron van liefde en eenvoudig geluk.

De opleiding omvat vijf blokken van steeds twee dagen, en loopt van oktober 2019 tot mei 2020. Uitgebreide informatie vind je op de site van Art of Life: www.artoflife.nu/trainingen/leergang-non-dualiteit. Daar kun je je ook opgeven voor een van de introductiedagen.