• Home
  • Jaartraining Non-dualiteit

Jaartraining Non-dualiteit

 

De Jaartraining Non-dualiteit van Art of Life, die ik samen met Ger Wildering – een ervaren trainer – geef, is van start gegaan. De training omvat zes bijeenkomsten, bestaande uit drie losse dagen en drie weekenden, en loopt van november 2018 t/m juni 2019.

In de toekomst hopen we meer van deze trainingen te organiseren, maar data daarvoor zijn nu nog niet bekend. Mocht je geïnteresseerd zijn en op een wachtlijst willen worden geplaatst, laat me dat dan graag even weten via 06 – 28 50 51 59 of contact@hanvaneijkcoaching.nl

De Jaartraining is ontwikkeld voor hen die de wijsheid en waarheid van non-duaal Gewaarzijn tot de basis van hun leven willen maken. Het is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij deelnemers zelf onderwerp van onderzoek zijn. De training staat zowel open voor hen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor mensen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen transformeren in doorleefde ervaring.

Het besef dat niet ego maar non-duaal Gewaarzijn onze wezenlijke aard is, wordt door steeds meer mensen herkend. In feite hebben we het dan over de directe ervaring van dit moment, van Nu. Daarbij ontspant onze denkgeest en maken we contact met de stroom van het leven. Zo komen we thuis bij onszelf. Het is de bron van liefde en eenvoudig geluk.

De volgende training zal waarschijnlijk plaatsvinden in trainingscentrum Mens en Intuïtie in de binnenstad van Amersfoort. Gedetailleerde informatie over het programma vind je op www.artoflife.nu/trainingen/jaartraining-non-dualiteit.