Non-duale coaching

Professionele hulp bij onder andere:

  • Eenzaamheid
  • Bindingsangst en verlatingsangst
  • Faalangst
  • Verlies van het vertrouwde
  • Neiging tot (zelf)destructief gedrag
  • Stress en burn-out
  • Somberheid en depressie.

Steeds komen die gedachten terug: je bent eigenlijk niet goed genoeg, je bent machteloos, je komt tekort, je mag er niet echt zijn… Je voelt je regelmatig eenzaam, gespannen, waardeloos, onveilig… Je trekt de conclusie dat je anders moet zijn dan je bent: aardiger, sterker, slimmer, succesvoller… Want dan gloort het geluk, dan voel je je compleet, dan raak je verlost van al je zorgen.
Ook wil je misschien een lievere partner, een fijnere baas, verre reizen maken of het wereldwijde hongerprobleem oplossen. Je omgeving moet dan dus ook anders zijn. Dan zal je leven meer betekenis krijgen, dan kun je eindelijk ontspannen, dan zal het allemaal plezieriger worden.

We denken dat we van onze problemen af moeten omdat we eronder lijden, maar eigenlijk lijden we onder onze problemen omdat we denken dat we ervan af moeten.

Als je je gedachten gelooft dat de werkelijkheid moet veranderen, heeft dat al gauw een ‘heilig moeten’ tot gevolg. Dat heb je vast al meerdere malen ontdekt. Door dat moeten ben je juist nog minder tevreden over jezelf zoals je nu bent, of over je omgeving zoals die nu is. Want je wilt iets wat er niet is, of je wilt ergens vanaf wat er wel is. Kortom: je voelt weerstand tegen wat is, tegen de werkelijkheid van dit moment.
Terwijl de gevoelens, de gedachten en de omstandigheden die je nu tegenkomt, in eerste instantie staan te springen om aanvaarding. Dat is wat de werkelijkheid wil: aanvaarding. En geen weerstand. Met de stroom mee, en niet steeds ertegenin.

De bron van ons lijden ligt niet
in de omstandigheden van ons leven,
maar in onze weerstand daartegen.
Peter Fenner

Maar hoe doe je dat: alles aanvaarden, ook wat je niet wilt? Je kent de uitspraken wel: het is zoals het is, je moet het gewoon loslaten, alles mag er zijn… Maar die helpen hooguit een paar dagen, en daarna begint de ellende van voren af aan. Geen wonder, want het zijn mentale trucs.

Als non-duaal coach kan ik jou helpen met het laten varen van de weerstand tegen de realiteit van dit moment. Je gaat dan tegelijk heel diep beseffen dat je niet beter hoeft te zijn dan je nu bent. Als je de werkelijkheid van jouzelf en de wereld er gewoon kunt laten zijn, kunnen je problemen smelten. En zodra je stopt met alle mentale inspanningen om de werkelijkheid te veranderen… komt er grappig genoeg juist energie vrij om te gaan voelen én doen wat je ten diepste wilt. Dan ben je daar waar je al die tijd wilde zijn. Namelijk… precies hier.

→ Lees verder over dit thema onder Je bent veel ruimer dan je denkt.

→ Dat mijn manier van coachen verder gaat dan mindfulness, lees je hier: Coaching voorbij mindfulness.

→ Wil je weten of deze vorm van coaching iets voor jou is? Lees dan: Voor wie?